HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาประสานทัพเรือภาคที่ 1 รองรับปัญหาน้ำขาดแคลนที่เกาะล้าน จัดส่งน้ำอุปโภค-บริโภคกว่า 1.5 แสนลิตรส่งตรงถึงท่าหน้าบ้าน

วันที่ 14 มิ.ย.67 มีรายงานว่า เรือราวี เรือบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภค จากทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับปัญหาน้ำบนเกาะล้านขาดแคลน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมีความวิตกกังวลของประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัญหาระบบสาธารณูปโภคในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ที่เกรงว่าจะไม่เพียงพอในช่วงนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ซึ่งติดตามข้อมูลจากชาวบ้านเกาะล้านโดยตลอด จึงได้ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เพื่อนำน้ำอุโภค-บริโภคมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านเกาะล้าน

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ทางทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้สนับสนุนน้ำจืดสำหรับอุปโภค-บริโภคให้กับเกาะล้านเป็นจำนวน 170 ตัน หรือประมาณกว่า 154,000 ลิตร ซึ่งจะมีการสนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวเกาะล้าน เชื่อได้ว่าปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนบนเกาะจะไม่มีและจะสามารถเพียงพอต่อชาวบ้านและรองรับการท่องเที่ยว