HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดเสวนาเรื่อง เพศไหนก็เสี่ยง…เรื่องมะเร็งต้องรีบ! พร้อมเปิดตัวสกายไลท์ ไพร์ด คลินิก เพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ+

วันที่ 15 มิ.ย.67 มีรายงานว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดเสวนาเรื่อง เพศไหนก็เสี่ยง…เรื่องมะเร็งต้องรีบ! พร้อมเปิดตัวสกายไลท์ ไพร์ด คลินิก เพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ+ และคํานึงถึงทุกมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม บนหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกความหลากหลายมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

โดยที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร E ได้มีการจัดเสวนาสุขภาพ เรื่อง เพศไหนก็เสี่ยง…เรื่องมะเร็งต้องรีบ! โดย พญ.ณัฐพร ชุมคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานเสวนา ที่ได้รับเกียรติจาก น้องใบหม่อน ปารณีย์ ศิริวัฒนานุกูล Miss Tiffany’s Universe 2015 มาร่วมพูดคุยกับ พญ.นภาพร เกตุวัฒนเวสน์ และ นพ. มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์ สูตินรีแพทย์ รพ.กรุงเทพพัทยา เกี่ยวกับสาระความรู้เรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในสตรีและเพศทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการรู้จักป้องกัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองและบุคคลรอบข้างในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีปกติสุข

ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกยังเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย ซึ่งพบบ่อยเป็นอันดับ 2  ในผู้หญิงอายุระหว่าง 15 ถึง 44 ปี ในแต่ละชั่วโมงมีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก 1 ราย ในแต่ละวันมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต 13 ราย  ซึ่งมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกเคสมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV  และ เชื้อไวรัส HPV นี้ เป็นเชื้อไม่เลือกเพศและทุกคนสามารถติดเชื้อได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ เชื้อไวรัส HPV ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งปากช่องคลอด  มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก มะเร็งองคชาติ และ มะเร็งช่องปากและลำคอ และยังเป็นสาเหตุของโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ด้วยกัน 3 ชนิด  ได้แก่ วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์, วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ และ ล่าสุด วัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์  ที่สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 94% และช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่องปากและลำคอ มะเร็งทวารหนัก รวมถึงโรคหูดหงอนไก่ได้ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเห็นความสำคัญในการป้องกัน  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองและ การสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ HPV  ช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งต่าง ๆ จากเชื้อ HPV และลดความเสี่ยงการเป็นพาหะนำเชื้อ HPV ไปสู่คู่นอนได้

โอกาสนี้ทาง รพ.กรุงเทพพัทยาได้เปิดตัวสกายไลท์ ไพร์ด คลินิก (Skylight PRIDE Clinic) ถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความเข้าใจในความต้องการของกลุ่ม LGBTQ+ และคํานึงถึงทุกมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม บนหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกความหลากหลายมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เข้าใจความแตกต่างบนความหลากหลายด้วยบริการ ให้คําปรึกษาและดูแลปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศของบุคคลข้ามเพศ ตรวจสุขภาพสําหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ วินิจฉัยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดให้ฮอร์โมนสําหรับบุคคลข้ามเพศ ให้คําปรึกษาและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ ดูแลผิวพรรณและความงาม ผ่าตัดลดขนาดหน้าอก การผ่าตัดมดลูกและรังไข่สําหรับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ เปิดให้บริการที่ สกายไลท์ ไพร์ด คลินิก ภายใน Prestige Wellness Center รพ.กรุงเทพพัทยา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. สามารถนัดหมายล่วงหน้า สกายไลท์ ไพร์ด คลินิก โทร.0 3825 9954

 

เก่ง ณ สงขลา รายงาน