HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้ข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา