HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กกต.ตราด ติวเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกระดับจังหวัดสว.ระดับจว. ผู้อำนวยการเผยพร้อมการเลือก สว.ระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้

จ.ตราด/นางสาวธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่จะเป็นวันเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดระดับจังหวัด ซึ่งจะใช้ห้องประชุมของโรงแรมตราดซิตี้ เป็นสถานที่เลือกนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการครั้งนี้ มอบหมายให้ จ.ส.ต.มนตรี ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ ด้วย“การจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกระดับจังหวัด” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด จัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกและการนับคะแนน ซึ่งจะทำตั้งแต่ขั้นแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย

“ การเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีความสำคัญมาก เพราะต้องเลือกในแต่ละกลุ่มให้เหลือเพียง 2 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีผู้สมัครจำนวนมาก ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมในการเลือก สว. ระดับจังหวัดและให้ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมสถานที่ การรับวัสดุ/อุปกรณ์ ทั้งหีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (สว.จ.13) แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนและการนับคะแนน รวมไปถึงการดำเนินการในวันดำเนินการเลือกระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมป้องกันปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ในการเลือกระดับจังหวัด ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน นี้

 

และในเวลา 14.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นางสาวธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด และผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการ เจ้าหน้าที่ เดินทางไปที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ ที่เป็นสถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดเพื่อดูความเรียบร้อยของสถานที่ โดยได้กำชับให้การเลือกครั้งนี้เน้นความเรียบร้อย และโปร่งใส ไม่เกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงานฯได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒสภาในระดับอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการเลือกในระดับจังหวัดก็มั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาในการจัดการเลือกในรอบแรกและรอบที่สอง ซึ่งจังหวัดตราดมีผู้สมัครเพียง 17 กลุ่ม และในการเลือกระดับจังหวัด มี 5 กลุ่มที่มีผู้สมัครจากระดับอำเภอไม่เกิน 5 คน จึงไม่ต้องเลือก แต่จะมี12 กลุ่มที่จะทำการเลือกในรอบแรกให้เหลือ 5 คน เมื่อได้ครบแล้วจะเลือกในรอบที่ 2 ให้เหลือ 2 คนเพื่อส่งไปยังระดับประเทศต่อไป