HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.45 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวต้อนรับและพบปะผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด จำนวน 253 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ ขอให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ผู้สมัครทุกท่านเข้าสู่รอบการเลือกระดับประเทศและได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทนของคนแปดริ้วต่อไป

จากนั้นเวลา 09.00 น. นางสาวอุไร มโนหรทัต ผู้อำนวยการ
สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา กล่าวชี้แจงขั้นตอน กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด เข้าร่วมการดำเนินการในครั้งนี้
สำหรับการเลือกระดับจังหวัด จะเริ่มรับรายงานตัวตั้งแต่ เวลา 08.00 – 09.00 น.ปีแล้วดำเนินการเลือกจนเสร็จสิ้น วิธีการเลือกจะดำเนินการเช่นเดียวกับการเลือกระดับอำเภอ ซึ่งในรอบสองหรือรอบไขว้จะมีผู้ผ่านเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ กลุ่มละ ๒ คน (๔๐ คน) ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับเลือกไปสู่การเลือกระดับประเทศต่อไป ซึ่งบรรยากาศในวันเลือกดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการ ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาผ่านทางโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ ณ บริเวณด้านนอกสถานที่เลือก

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งเครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ได้แก่ อาสาสมัครหน่วยงานภาคีเครือข่าย เครือข่ายพลเมือง สภาองค์กรชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผู้แทนโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และความโปร่งใสในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา