HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุดิธรรม เปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุดิธรรม เปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตั้งเป้าเพิ่มจำนวน อ.ส.ค. ใหม่ เป็น 75,000 ราย ภายในกันยายน

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่โรงแรมเดอะเกรช อัมพวารีสอร์ท ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน”โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในกลุ่มจังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” พร้อมมอบนโยบาย”ทิศทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติภายใต้สถานการณ์อาชญากรทางสังคมและยาเสพติด” โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ, นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ, นายกรกฏ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม, ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคีเครือข่าย และ อาสาสมัครคุมประพฤติ 4 จังหวัด เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 คน เพื่อรับความรู้เรื่อง “กรมคุมประพฤติกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการป้องกันอาชญากรรมในบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ” รวมทั้งเรื่อง “อาสมัครคุมประพฤติกับการติดตามดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้ก้าวพลาด”

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุมประพฤติฯ ได้บัญญัติให้อาสาสมัครคุมป ระพฤติและภาคประชาชนมีบทบาทในการดูแลแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน ยากอะไรก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์ การสร้างบ้านง่ายกว่าการซ่อมบ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติต้องเป็นผู้นำและมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่ก้าวพลาดให้กลับตนเป็นคนดี ต้องทำงานปฏิสังขรณ์ ถ้าสามารถเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ จากคนที่เป็นคนมือล่าง ให้เขาลุกขึ้นมาเป็นมือบนที่หาอาชีพ หางานทำ ดูแลครอบครัว ตนถือว่าเราทำบุญให้กับประเทศชาติ” เราต้องเปลี่ยนและนำบุคคลที่ต้องคำสาบเป็นบุคคลที่มีโอกาส มีศักยภาพ ให้กลับออกมาจากยาเสพติดและแก้ไขฟื้นฟูเขา “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างชีวิตใหม่ นอกจากนี้คนเราต้อง มี 5 อ. ประกอบด้วย อ.ที่ 1 ต้องมีอาหารกิน ไม่ยากจน อ.ที่ 2 คือ มีอาชีพ อ.ที่ 3 ต้องมีอนามัย อนามัยถูกทำลายด้วยยาเสพติด อ.ที่ 4 ต้องมีโอกาสเท่ากัน และ อ.ที่ 5 ต้องมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม แต่ อ. ที่มีไม่ได้คือ อ.อยุติธรรม

ด้านนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤตินำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติโดยวางเป้าหมายเพิ่มจำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติจากที่มีอยู่ในขณะนี้ 20,000 คนเป็น 50,000 คนภายในเดือนมิถุนายนและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 75,000 คน ภายในเดือนกันยายน 2567 โดยมีอาสาสมัครคมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติงานแล้วเป็นพี่เลี้ยงและสร้างทีมปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติเป้าหมายเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างคนคุณภาพกลับคืนสู่สังคม