HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงคราม ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ได้ยอดเงินรวมกว่า 18 ล้านบาท

ขนส่ง จ.สมุทรสงคราม จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด “กง” “เกียรติยศ เงินทอง แม่กลองมั่งมี” เลขที่มีผู้ประมูลสูงสุดคือ 9999 ได้ยอดเงินรวมกว่า 18 ล้านบาท
วันที่ 16 มิ.ย.67 ที่โรงแรมริเวอร์ตันอัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่สำนักงานขนส่ง จ.สมุทรสงครามจัดขึ้น โดยนายพิสิทธิ์ ขำปู่ ขนส่ง จ.สมุทรสงคราม กล่าวรายงานสรุปว่า “แผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยภาพกราฟฟิกรูปกลองลอยน้ำและต้นมะพร้าวทั้ง 301 หมายเลข เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด หมวดอักษร “กง” ความหมายว่า “เกียรติยศ เงินทอง แม่กลองมั่งมี” และได้นำเข้าพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิต โดยพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หรือพระอาจารย์อิฐ วัดจุฬามณี อ.อัมพวา เป็นประธาน มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีก 4 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชนะการประมูลได้ไปครอบครอง

จากนั้น ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามได้กล่าวเปิดการประมูลหมายเลขแรกคือ 1001 มีข้าราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวมถึงนักธุรกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมประมูลกันเป็นจำนวนมาก การแข่งขันเสนอราคาด้วยการยกป้ายเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นางอรสา ขาวเหมือนเดือน ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นเป็นการประมูลเลขเหมือนกัน 4 ตัว ถือเป็นไฮไลท์เพราะเป็นที่นิยมของกลุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปเสริมดวงเสริมบารมี หมายเลขที่ชนะการประมูลได้เงินสูงสุดคือ 9999 ผู้ประมูลได้ในราคา 1,215,000 บาท รองลงมาคือเลข 8888 ผู้ประมูลได้ราคา 800,000 บาท และเลข 1111 ผู้ประมูลได้ราคา 620,000 บาท จากนั้นเป็นการประมูลเลขเรียง 3 ตัว คือ 123, 234, 345, จนถึง 789 และเลขเรียง 4 ตัว เช่น 1234, 2345,จนถึง 6789 ส่วนเลขตัวเดียวคือเลข 1 ถึงเลข 9 ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเป็นเลขมงคลแห่งความเจริญรุ่งเรือง ปรากฏว่าเลขที่ผู้ประมูลได้ให้ราคาสูงสุดได้แก่เลข 1 ประมูลราคา 402,000 บาท รองลงมาคือเลข 9 ประมูลราคา 310,000 บาท และทะเบียนเลข 8 ราคา 304,000 บาท

สำหรับรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 18,280,673 บาท ทั้งหมดกรมการขนส่งทางบกจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามผู้ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญช่วยเหลือผู้พิการและร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยแผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวเป็นแผ่นป้ายกราฟฟิกที่ออกให้เฉพาะผู้ที่ประมูลได้เท่านั้น และสามารถใช้เป็นสมบัติที่จะมอบเป็นของขวัญ โอน หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ ( 17 มิ.ย.67 )