HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 17 มิ.ย.2567เวลา 09.30 น. ที่ วัดตีตะเรด (ตรีพิฆเนศ) ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีฯ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย มีภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านการขุดลอกคลอง 30 โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 14 โครงการ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำ ให้กับชุมชน 28 โครงการ และการสนับสนุนและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในภูมิภาค รวม 72 โครงการ โดยจัดพิธีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ จากจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และถ่ายทอดสดไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 รับน้ำจากคลองหกวาสายล่าง ระบายสู่คลองบางขนาก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถรับน้ำ และส่งน้ำได้ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สรุปผลการดำเนินการโครงการฯ ผ่านระบบถ่ายทอดสดด้วย และได้มอบพันธุ์ไม้ ให้กับผู้แทนเกษตรกร จากนั้น ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ปล่อยปลาน้ำจืด จำนวน 172,000 ตัว สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจติดตามผลการดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวด้วย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา