HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 มิ.ย. 67 ที่ บ้านคลองขุนพิทักษ์ โรงเรียนวัดสุขาราม ม.6 ต.หนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีเปิดโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 และ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง สมาชิก พอ.สว. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ สมาชิก อสม. โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยบริการ มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก นับเป็นการให้บริการเชิงรุกด้านต่างๆ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตรวจคัดกรองสุขภาพ และเอกซเรย์ปอด บริการทำหมันสุนัข และแมว และการออกบูธของหน่วยงานราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนมอบข้าวสารจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่ ประชาชนที่มารอรับบริการ จำนวน 50 ถุง

จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อปี พ.ศ.2515 รวมระยะเวลา 51 ปี เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 35 จากจำนวน 63 จังหวัด
สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและทรงเป็นปูชนียบุคคล ที่เคารพสักการะยิ่ง ของพสกนิกรชาวไทย ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ทรงมีพระราชปณิธาน

ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนาทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ สืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา