HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุพรรณบุรีปลัดกระทรวงเกษตรติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง

จากกรณีมีเกษตรกรชาวนาอำเภอสามชุก ดอนเจดีย์ และอำเภอเดิมบางนางบวช รวมตัวเรียกร้องให้ชลประทานปล่อยน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (คลอง มอ.) ซึ่งมีเกษตรกรได้ทำนาตามที่ หน่วยงานภาครัฐได้ประกาศให้ชาวนาทำนาได้ ขณะนี้มีพื้นที่ทำนากว่า 120,000 ไร่โดยใช้น้ำในคลอง มะขามเฒ่า-อู่ทอง แต่ขณะนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ข้าวที่หว่านดำไปแล้วไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงกำลังแห้งตายชาวนาจึงพากันออกมาเรียกร้อง โดยมีนายประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิชัย ผันประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 12 เข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และรับข้อเรียกร้อง จากนั้นได้ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่ 12 และรายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และวันนี้นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชลประทานหลังจากที่ได้รับการรายงานและได้สั่งการ ให้นำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮบูมยาว 6 ชุด ทำการกำจัดวัชพืชในลำคลองที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้ตรวจสอบการหายไปของน้ำจำนวนมากซึ่งก็พบว่ามีท่อลอด ท่อผี จำนวนมาก จากนั้นได้พบปะพูดคุยชี้แจงการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรได้เข้าใจพร้อมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรทั้ง 3 อำเภอที่กำลังได้รับความเดือดร้อน

นายประยูร เปิดเผยว่าวันนี้ได้มาติดตามการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนของพี่น้องเกษตรกรที่ทำนา ประมาณ 120,000 ไร่ที่ใช้น้ำจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (คลอง มอ.) ขณะนี้ปริมาณน้ำตนทุนที่ปากคลองมะขามเฒ่า -อู่ทอง มีปริมาณเพียงพอที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้ถึงด้านท้ายปลายคลอง 17-18-19 แต่ปัญหาที่พบและที่เรากำลังแก้อยู่ก็คือมีผักตบ วัชพืชที่ไหลมากับน้ำมาติดอยู่ตามสะพาน ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เราได้ให้นำรถอบ็คโฮของกรมชลประทาน มาตักขึ้นแล้วและให้ลอกวัชพืชต่างๆและสิ่งกีดขวางทางน้ำออก
แต่ปัญหาตอนนี้ที่เจอก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกสรตกรในพื้นที่ ก็คือเรื่องของท่อผี เพราะท่อผีเยอะมากเวลาน้ำมาก็ไม่สามารถไหลไปตามคลองส่งได้ อย่างเช่นในเขตโครงการท่าโบสถ์ ในพื้นที่โครงการเดียวพบท่อผีมากถึง 13 แห่ง ทีแรกตนคิดว่าทำไมน้ำไม่สามารถที่จะส่งมาตามแผนของทางชลประทานได้ ตอนนี้ได้มอบหมายให้ชลประทานโครงการในพื้นที่ ให้ตรวจสอบและให้ปิดเพื่อให้น้ำไหลไปตามคลอง ไปช่วยพี่น้องที่ทำนาหว่านข้าวไว้แล้ว กำลังรอน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงข้าว คิดว่าอีก 2 วันก็น่าจะแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาตลอดเส้นทางจากปากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง สามารถที่จะแก้ปัญหาได้
ในเรื่องท่อผีไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะคลองชัยนาท-ป่าสัก เท่านั้น คลองอื่นๆก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกัน ตนจะกลับไปทำเรื่องนี้เพื่อเสนอต่อร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ท่านได้สั่งการไปยังกรมชลซึ่งมีระเบียบ มีกติกา ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้นตนก็จะไปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เพื่อให้สั่งการเรื่องนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องและกรมชลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

ตามที่กรมอุตุนิยมได้ประกาศแล้วว่าเข้าฤดูฝนแล้วทางกระทรวงเกษตร ก็ประกาศให้พี่น้องเกษตรกรทำนาได้แล้วแต่ในเขตปากคลองมะขามเฒ่า -อู่ทอง ที่มีการทำนาเยอะมากต้องยอมรับว่าเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมามีฝนตกในเขตของอำเภอสามชุก ดอนเจดีย์ หรือในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มีฝนอย่างมากพี่น้องเกษตรพอมีน้ำก็ต้องทำนากัน ในระยะนี้ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่ง กรมชลก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำสามารถดูแลพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ได้ น้ำที่เราขณะนี้ในเขื่อนหรือต้นน้ำ ขณะนี้ในฤดูการผลิต มีน้ำทุนที่เพียงพอที่จะดูแลพี่น้องที่ทำนาได้ และคาดว่าภายใน 2 วันนี้พี่น้องเกษตรกรก็ที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะได้น้ำและสามารถแก้ปัญหาได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรต่างดีใจที่ขณะนี้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ได้ไหลเข้ามาในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลกระเสียว ตำบลบ้านสระ ตำบลหนองผักนาก บริเวณคลอง 8 -9 โดยเกษตรกรได้ตั้งเครื่องสูบน้ำกันอย่างมีความสุข ส่วนคอลง 10-16 อำเภอดอนเจดีย์ คาดว่าอีก 2 วันน้ำคงจะไปถึง ต้นข้าวที่กำลังแห้งตายก็คงจะรอดอย่างแน่นอน ส่วนคลองด้านท้าย ทางชลประทานได้สูบน้ำจากบึงลาดน้ำเตียน ขึ้นมาช่วย ทำให้ชาวนาปลายคลองช่วงนี้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี