HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทัพนักกีฬาพัทยาสักการะพระเจ้าตากฯ ก่อนชิงชัยกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

วันที่ 19 มิ.ย.67 ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ร่วมสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-29 มิ.ย. นี้ ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โดยนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทนักกีฬา และผู้ฝึกสอน พร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนทำให้เต็มที่เพื่อรับชัยชนะและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ที่สำคัญคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนค่อไปในอนาคต โดยเมืองพัทยาหวังที่จะให้บุตรหลานของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพและนำมาพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) อย่างแท้จริงต่อไปด้วยเช่นกัน