HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กุ้งตราดราคาตกต่อเนื่อง 20-30 % แล้ว เจ้าของฟาร์ม เผย ใกล้ขาดทุน ขณะสส.ตราด ลงพื้นที่รับข้อเรียกร้องจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน แก้ไขปัญหาราคาตก

จ.ตราด/จากการทีทราคากุ้งตราดมีราคาตกต่ำ และเกษตรกรได้ทำเรื่องไปยังนายศักดินัย สส.ตราด นั้น

นายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ในฐานะประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปยังฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ของนายดุสิต สิงหพงษ์ อายุ 60 ปี ม.5 ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด เพื่อติดตามสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม หลังได้รับการร้องเรียกถึงราคากุ้งขาวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสุภัคกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืนและกรรมการชมรม นายสุชาติ ชำปฎิ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ร่วมติดตามลงพื้นที่

นายดุสิต สิงหพงษ์ ให้ข้อมูลว่า ตนเองทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งมากว่า 20 ปี แล้ว ซึ่งราคากุ้งก็มีลดลงบ้างตามราคาตลาด แต่ในปีนี้ตนเองต้องประสบปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และอาหารที่สูงขึ้น สวนทางกับราคากุ้งที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง มา 3 เดือนติดต่อกันแล้ว และอยากจะเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันราคาขายกุ้งขาวหน้าฟาร์มอยู่ที่ 150 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ถือว่าราคาต่ำมากเกือบจะขาดทุนแล้ว บางบ่อขายทุน บางบ่อยังคงได้กำไร แต่หากมองภาพรวมแล้ว ถือว่าฟาร์มของตนเองใกล้ขาดทุน ส่วนราคาที่พออยู่ได้นั้น อยากให้อยู่ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 200-205 บาท ต่อกิโลกรัม

ขณะที่นายสุภัคกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียกให้กับนายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ในฐานะประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ โดยมี 4 ข้อเรียกร้อง คือ
1. รัฐบาลส่งเสริม การบริโภคกุ้งขาวแวนนาไมภายในประเทศ โดยตั้งจุกระจายกุ้งขาวแวนนาไม ทุกจังหวัด และอำนวยความสะดวกในการส่งออกตลาดชายแดน

2. รัฐบาลส่งเสริม จัดหาตลาดต่างประเทศ โดยร่วมมือกับห้องเย็น ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกุ้งขาวแวนนาไม จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ซื้อขายตรงหรือแบบแลกเปลี่ยนสินค้า

3.รัฐบาลส่งเสริม ฟื้นฟู ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปรับปรุงพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อผลิตกุ้งขาวแวนนาไม พรีเมี่ยม ไซส์ใหญ่ โดยจัดหาทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ

4.รัฐบาลส่งเสริม การลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ต้นทุนการผลิตหลักอยู่ที่อาหารกุ้ง 60% พลังงาน (ไฟฟ้า น้ำมันดีเซล แก๊ส) 20% โดยการควบคุมราคาอาหารและช่วยลดราคาพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

นายสุภัคกิจ ยังกล่าวต่อว่า ราคากุ้งขาวจังหวัดตราด หน้าฟาร์มในตอนนี้ ราคายังลงลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ กุ้งขาวไซส์โตสุด 40 ตัว ราคาล่าสุด 150 บาท ก่อนสงกรานต์ ราคา 200 บาท ส่วนไซส์เล็กสุด 100 ตัว ราคาล่าสุด 105 บาท ก่อนสงกรานต์ ราคา 120 บาท และหากไม่มีแก้ไขเรื่องนี้ ราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากอาหารกุ้งที่มีต้นทุนสูงมาก แม้ว่าพาณิชย์ จะมีเคยโครงการช่วยเหลือราคากุ้ง กิโลละ 20 บาท แต่โครงการนี้ไม่ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งได้ไม่ทุกคน หากจะช่วยราคาก็อยากให้ได้ทุกคน ส่วนเรื่องการนำเข้ากุ้งเถื่อนจากต่างประเทศ จนทำให้ราคาตกต่ำนั้น จากการติดตามข่าวและตรวจสอบในตอนนี้ยังไม่พบปัญหานี้ แต่ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด

ขณะนายศักดินัย นุ่มหนู กล่าวว่า หลังจากกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและปลากระพง ราคากุ้ง ปลา มีราคาต่ำตก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อรับทราบปัญหาจากเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้น พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจากอาหารกุ้ง พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมันและแก็ส รวมไปถึงค่าแรงคนงาน แต่ราคากุ้งกลับลดลงสวนทางกัน ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงก็ได้รับผลกระแบบเดียวกัน และจากปัญหาดังกล่าว ในฐานะประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมาธิการ เพื่อนำปัญหาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ให้รัฐบาลใช้มาตรการช่วยเหลือ เช่น การหาตลาดเพิ่มเติม การเข้าดูแลต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง และที่สำคัญตลาดต่างประเทศ อย่างประเทศจีน ที่รัฐบาลต้องเจรจาเพื่อนำกุ้งของประเทศไปส่งออกไปให้ได้

 

 

 

สำหรับ ปัจจุบันราคาราคากุ้งขาวตราด
(ราคา ณ วันที่ 15 มิถุนายน 67)
ไซส์ 40 ตัว ราคา 150 บาท (200)
ไซส์ 50 ตัว ราคา 140 บาท (180)
ไซส์ 60 ตัว ราคา 125 บาท (170)
ไซส์ 70 ตัว ราคา 120 บาท (170)
ไซส์ 80 ตัว ราคา 115 บาท (140)
ไซส์ 90 ตัว ราคา 110 บาท (130)
ไซส์ 100 ตัว ราคา 105 บาท (120)
*วงเล็บ ราคาก่อนสงกรานต์ ปี67