HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุดเจ๋ง เด็กนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คว้ารางวัล 16 เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์

เด็กนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ World Youth Stem Invention Innovation (WYSII) 2024 ที่ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการดูแล และสนับสนุน จากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งสถิตยกุลชัย อาจารย์ประจำโครงการ วมว. ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการแข่งขันโครงงานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนี้ ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนจากโครงการ วมว. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ World Youth Stem Invention Innovation (WYSII) 2024 ที่ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

 

 

 

นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผอ.รร.ราชสีมาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เด็กนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงานในครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เป็นความร่วมมือของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ World Youth Stem Invention Innovation (WYSII) 2024 ในครั้งนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลมาได้รวมทั้งหมด 26 รางวัล แยกเป็น รางวัลเหรียญทอง 16 รางวัล และรางวัลพิเศษ 10 รางวัล

 

 

 

 

น.ส.โสภิษฐิรักษ์ ภักดีดำรงเดช หรือ น้องหยุงหยิง หนึ่งในนักเรียนที่คว้าเหรียญทองจากการประกวดโครงงานดังกล่าว เปิดเผยว่า การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ World Youth Stem Invention Innovation (WYSII) 2024 ทีมของตนประกอบไปด้วย ตน คือ น.ส. โสภิษฐิรักษ์ ภักดีดำรงเดช หรือ หยุงหยิง, นาย อภิวิชญ์ สิงหานนท์ตระกูล หรือ ซันเดย์ และนายภาวริสฏ์ ญาณิกกูล หรือ ภู ทุกคนเป็นนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้ร่วมกันส่งโครงงานการตรวจจับเนื้องอกในสมองจากภาพ MRI โดยใช้การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม ซึ่งเป็นโครงงานที่พวกเราได้คิดค้นขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเพิ่มมากขึ้น และการวินิจฉัยก็ยังมีความผิดพลาด ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วินิจฉัยผลตรวจสมอง โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พวกเราเขียนขึ้นมาเอง มาใช้วิเคราะห์จากภาพตรวจ MRI สมองของผู้ป่วย ซึ่งได้ผลที่แม่นยำมากกว่า 90% ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก และในอนาคตอาจนำไปต่อยอดทำเป็นภาพ 3D เพื่อให้แพทย์สามารถวางแผนในการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะโรคเนื้องอกในสมองเพียงอย่างเดียว อาจจะวินิจฉัยโรคอื่นๆ เกี่ยวกับสมองได้ด้วย.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ศรัณย์ วงศ์สารสิน ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา