HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก สาขาลากูน่า ภูเก็ต” ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเต็มรูปแบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันชั้นนำของประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket) เปิดตัว บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก สาขา ลากูน่า ภูเก็ต สาขาใหม่ล่าสุดของ BDMS Wellness Clinic ณ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสในภูมิภาคอันดามัน โดยมี นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งตัวแทนภาครัฐเอกชน และมี นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน), นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 6 และ นาย Ho Kwon Ping ประธานบริษัท Banyan Tree Holding & Laguna Resorts & Hotels ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต BDMS Wellness Clinic สาขา ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นการประกาศความพร้อมเดินหน้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในการส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งโครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Economic Corridor หรือ AWC) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใน 6 จังหวัดติดทะเลอันดามัน โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางหลัก รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไปพร้อมกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติภายในปี พ.ศ. 2569 สำหรับ “บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก สาขา ลากูน่า ภูเก็ต” จะให้บริการ ด้านสุขภาพแบบองค์รวมและมอบบริการเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย เช่น การฝึกโยคะและการทำสมาธิ การปฏิบัติการรักษาแบบไทยดั้งเดิม โปรแกรมออกกำลังกาย การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ และ การบำบัดในสปาโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่มาจากท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการนั้น มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต เป็นการเชื่อมโยงเวลเนสเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ดี

นอกจากนั้น คลินิก ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และ การพัฒนาทางสังคมโดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับธุรกิจและองค์กรในท้องถิ่น คลินิกจะแสวงหาความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่ล้ำสมัยและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งให้ความรู้โดยการจัดเวิร์กช็อป สัมมนา และ การพักผ่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคคลต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตและมีสุขภาพที่ดี

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ลากูน่า ภูเก็ต ยังมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และ สร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้น ทำให้ภูเก็ตกลายเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร คลินิกจะสามารถมอบบริการ อาทิ การตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค การบำบัดด้วยวิตามิน การคัดกรองฮอร์โมน และการบำบัดผิวหน้า เป็นต้น และจะผสมผสานบริการการต้อนรับแบบไทยเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง คาดว่า ความร่วมมือระหว่าง บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และลากูน่า จะสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและมีกำลังจ่ายสูง สร้างโอกาสในการทำงาน และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ณัฐวุฒิ  ละอองสุวรรณ/ จ.ภูเก็ต