HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุพรรณบุรี นายก อบจ.สุพรรณบุรีเปิดมหกรรมสุขภาพเชิงรุก

ที่วัดโภคาราม (วัดดอนคา) ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก โดยมี นางวาสนา มาตรศรี นายณัฐชาติ วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี นายพศิน เหล็งหวาน นายก อบต.ดอนคา นายสิทธิพัทธ์ เหล็งหวาน กำนันตำบลดอนคา นายธานิน เพ็งอ้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางนาวิกาล รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพด้านต่างๆแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรองและตรวจสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ร่วมกับโรงพยาบาลอู่ทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทองการเจาะเลือดตรวจโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การตรวจคัดกรอง หาสารเคมีในเกษตรกร

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองโรควัณโรคด้วยการเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี บริการงานแพทย์แผนไทย จ่ายยารักษาโรค การนวด-ประคบ เพื่อการรักษา การแจกพืชสมุนไพร ในครัวเรือนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 600 คน
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี