HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงคราม ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

โครงการดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงครามพร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ฯ รวม 10 นาย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย หมู่ 5 กรรมการคุ้ม อสม. และอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุด ชรบ.หมู่บ้านดำเนินการ X-Ray ค้นหาผู้เสพสารเสพติด

เพื่อเข้าโครงการชุมชนยั่งยืน ชุมชนบ้านดาวโด่ง ม.5 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม คุ้มที่ 1 คุ้มศรีรุ้ง คุ้มที่ 2 คุ้มหน้าวัดและทำ Mou ครัวเรือน จำนวน 20 ครัวเรือนก่อนจะตรวจหาสารเสพติดบุคคล 40 ราย

ผลการปฏิบัติ พบเสพสารเสพติดและสมัครใจเข้าโครงการบำบัดรักษา 4 ราย โดยแยกเป็น คุ้มที่ 1 คุ้มศรีรุ้ง จำนวน 1 ราย มีภรรยาในพื้นที่ 1 ราย คุ้มที่ 2 คุ้มหน้าวัด จำนวน 1 ราย ประชากรแฝง 1 ราย ทำใบนัดหมายเข้า คัดกรอง V.2 ที่ รพ.สต.บ้านดาวโด่ง