HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงครามแก้ไขปัญหาการจอดรถรับส่งนักเรียน

การแก้ไขปัญหาการจอดรถรับส่งนักเรียนโดยพ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม พ.ต.ท.ชลวิชญ์ มารักษา สว.จรฯพร้อมร้อยเวร 60 จราจร และอาสาจราจร แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล

ร่วมกันสังเกตุ วิเคราะห์ สาเหตุของการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนถาวรานุกูลในช่วงเช้า -เย็น พร้อมทั้ง ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อย่างรอบด้านประสานงานโดย โดยประธานเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล