HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ช้างป่ายกโขง บุกเมือง วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ทีมอาสาผลักดันช้างฯได้เฝ้าระวังช้างป่า บ้านบ่อลูกรัง ต.คลองหินปูน หมู่ 3 หมู่ 8 หมู่15 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้สระแก้ว ซึ่งนับได้ทั้งหมด 6 ตัว ซึ่งถือว่าฝูงค่อนข้างใหญ่

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวัง เพราะกรงว่าช้างจะเข้าไปกัดกินพืชไร่ ของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และอาจเกิดอันตรายกับ พี่น้องประชาชน ที่เข้าไปทำสวนทำไร่ ก็เป็นได้
การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกันเฝ้าระวังแบ่งเป็น 2 ชุดช่วงเช้า-บ่าย ช่วยกันผลักดันให้ ช้างฝูงดังกล่าว นี้กลับ เข้าป่า จากพื้นที่เขา ด้านฝั่งตะวันออก เขตวังน้ำเย็น ตั้งแต่เช้า ช้างพากันวนไปมา ในเขาจนหลงทิศ จนเกือบบ่ายโมง จนท.จึงออกมาตั้งหลักหลังจากนั้นได้กลับเข้าไปเพื่อผลักดัน ช้างป่าฝูงนี้

โดยมี จนท.ได้ที่คอยติดตามช้างฝูงนี้ พร้อมทั้ง ยังได้มีการนำรถออกมาเฝ้าระวังเส้นทาง บ่อลูกรัง-หนองแก ณ จุดที่ช้างออก เพื่อป้องกันอันตราย ” เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้พืชพรรณของเกษตรกรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อาจเป็นเหตุ ให้ช้างป่าพากันออกมาเพื่อหาแหล่งอาหาร และทำลาย พืชสวน ต่างๆของชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย และอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จนมีการผลักดันให้ช้างป่า โขงดังกล่าวกับสู่ป่าต่อไป

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว