HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก..รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ)วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์ รองผู้อำนวยการ(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการเข้าร่วมพิธืเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราและประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอ ชุมชน ที่ได้รับรางวัลด้านการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขยาเสพติด เข้าร่วมฟังสาร ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา