HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดสามง่ามจัดพิธีรับตราตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ “พระปลัดอนุชิต อนุชิโต”

ที่วัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จัดพิธีรับตราตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ โดย พระปลัดอนุชิต อนุชิโต ได้เข้ารับตราตั้ง จาก พระพิพัฒน์ ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดบางช้างเหนือ และหลังจากนั้นโดยมี นายกสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยมี นาย อำนวย ป้อมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสามง่าม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

พิธีการเริ่มด้วยขบวนแห่ตราตั้งจากหน้าตลาดจงเจริญ จนมาถึงภายในวัดและเวียนรอบอุโบสถ จำนวน 3 รอบพระสงฆ์เจริญชัยคาถามงคล และนายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น พระปลัดอนุชิต อนุชิโต เข้าถวายเครื่องสักการะ (กรอยดอกไม้) แด่พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม เจ้าคณะอำเภอดอนตูม กล่าวให้โอวาท และกล่าวสัมโมทนียกถา แด่ประปลัด อนุชิต อนุชิโต เจ้าอาวาสรูปใหม่ วัดสามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม และผู้เข้าร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

นอกจากนี้โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) โดย นายอำนวย ป้อมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 พร้อมขบวนนางรำ และวงดุริยางค์ ร่วมขบวนแห่แสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมพิธีรับตราตั้งในครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายมุทิตาสักการะ “พระปลัดอนุชิต อนุชิโต” เนื่องในมงคลโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามง่าม ในครั้งนี้ อีกด้วย