HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กิจกรรมสุพรรณบุรีรวมพลังต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่จังหวัดสุพรรณบุรีรินายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น ผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิก To Be Number One ภาคประชาชน และนักเรียนนักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนจำนวน 1,650 คน ร่วมกิจกรรม “สุพรรณบุรีสีขาว ปลอดยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด สร้างกระแสความตื่นตัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีและทำความดี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดย ขบวนพาเหรดรวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด เดินรณรงค์จากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ด้านหน้าวัดไชนาวาส) ผ่านตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้ามสะพานวัดพระรูป ไปสิ้นสุด ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 

จากนั้นนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และพิธีเผาทำลายยาเสพติด และกิจกรรมสร้างสรรค์ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ขับร้องเพลง “อะเมซิ่งสุพรรณบุรี” และเพลง “รำวงสุพรรณบุรี” มีชมรมคนรักสุขภาพบ้านดอนคา ร่วมรำวงประกอบ ชมการแสดงบาสโลบ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องปั้นและน้องซันวา เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 การแสดงดนตรีจากเรือนจำจังหวัด และวงดนตรีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี