HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิสว่างฯ มอบข้าวสาร แจกอาหารกล่อง โอกาสที่ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26

วันที่ 26 มิ.ย.67 นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง ให้กับนักเรียน 7 โรงเรียน และ มอบข้าวกล่องให้กับประชาชน จำนวน 400 ชุด เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา วิหารแปดเซียน8ริ้ว มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ปากตอกข้าวหลาม

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา