HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์หลักการกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ (27 มิ.ย.67) ที่ห้องประชุมรอยัลอินน์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์หลักการกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการกาชาดของเหล่ากาขาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า และกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง มีสมาชิกรวมจำนวน 2,315 คน

 

 

 

ปัจจุบันมีสมาชิกที่ช่วยปฏิบัติงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า กิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง อาสาสมัครสภากาชาดไทย รับทราบอุดมการณ์ หลักการกาชาดรวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่สภากาชาดไทยกำหนด

 

อาษา/ปรีญาภรณ์,/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา