HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายภูไท เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ (ระเบียงน้ำ) วัดสมานรัตนาราม

 

 

โดยมี พระราชวชิรประชานาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต )เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ร่วมกับเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ อบต.บางแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน รร.วัดสมานรัตนาราม สมาชิก อสม.ตำบลบางแก้วโดยมี วัตถุประสงค์โครงการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป
ส่วนการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างแต่งตัวเป็นรูปแบบๆเช่นแต่งตัวเหมือนยุงลาย แต่งหน้าเสื้อผ้าเสมือนจริงเป็นการ สร้างสีสันให้กับผู้พบเห็นฯ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา