HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“ภูมิธรรม” ลุยเมืองกาญจน์ ยกขบวนสินค้าอุปโภค/บริโภคดาวรุ่ง จัด “มหกรรมการค้าชายแดน” ดันมูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดน แตะ 2 ล้านล้านบาท/ปี ในปี 70

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณลานข้าง อบจ.กาญจนบุรีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดกาญจนบุรี” เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ขยายมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเป็น 2 ล้านล้านบาท/ปี ในปี 2570 โดยภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 130 คูหา อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรและผลไม้ และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งคูหาให้คำปรึกษาด้านการเงินระหว่างประเทศจาก 3 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้ ในปี 2566 การค้าชายแดนและผ่านแดนจังหวัดกาญจนบุรี มีมูลค่ารวมกว่าเจ็ดหมื่นล้านบาท มากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชายแดนไทยด้านเมียนมา

นายภูมิธรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสําคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการผลักดันและส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ สปป.ลาว มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา รวมทั้งการค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม คือ จีน เวียดนาม และสิงคโปร์ ควบคู่กับการผลักดันการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนําไปสู่การสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี นับเป็น 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนสำคัญและกระทรวงพาณิชย์ยังได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้าราคาประหยัด นอกจากสินค้าคุณภาพ และสินค้านวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรที่นํามาแสดงและจําหน่ายภายในงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ยังมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากผู้ผลิตโดยตรง มาจัดจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเลือกซื้ออีกด้วย

“วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และมีระเบียบการค้าใหม่ๆเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องโลกร้อน สีเขียว ความยั่งยืน ขอให้ท่านปรับตัวให้ทัน รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์พร้อมช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ ก่อนหน้านี้ตนได้ไปคุยกับเบอร์สองของอาลีบาบา จะร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน โดย 1 ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย มีจังหวัดกาญจนบุรีด้วย ซึ่งอาลีบาบามีประสบการณ์ที่ทำกับแพลตฟอร์ม Taobao นำสินค้าชุมชนขายผ่านอีคอมเมิร์ซทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างงานในชุมชนได้ ถ้าสำเร็จจังหวัดกาญจนบุรีจะสร้างมูลค่าการค้าเพิ่มได้ นอกจากนี้ ตนได้คุยกับพารากอน เพื่อเปิดเวทีให้สินค้าในต่างจังหวัดไปโชว์และขายได้เพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์จะหาช่องทางให้ ขอให้ท่านสร้างความเข้มแข็ง ใช้อัตลักษณ์ ทำสินค้าคุณภาพดีให้สามารถแข่งขันได้”นายภูมิธรรมกล่าว

ผู้สื่อข่าวระบุว่า งาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดกาญจนบุรี” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.67 โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตร 14 หน่วยงาน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดงานมหกรรมการการค้าชายแดนอีก 1 ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 สำหรับพิธีเปิดวันนี้มีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี เขต 1 นายชูศักดิ์ แม้นทิม สส.กาญจนบุรี เขต 2 และนายพนม โพธิ์แก้ว สส.กาญจนบุรี เขต 5 ร่วมด้วย

สำหรับข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดน 5 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.67) มีมูลค่ารวม 750,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.88% เฉพาะการส่งออก มีมูลค่า 437,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.04% การค้าชายแดน มีมูลค่ารวม 414,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.25% การส่งออก มีมูลค่า 257,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.96% และการค้าผ่านแดน มีมูลค่ารวม 336,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.66% การส่งออก มีมูลค่า 180,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.16% สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญผ่านการค้าชายแดน อาทิ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ น้ำยางข้น เครื่องคอมฯและอุปกรณ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์อื่นๆ เครื่องดื่มอื่นๆ เป็นต้น ….
กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี