HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดพิบูลสัณหธรรมจัดพิธีอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา 6 รอบโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 08:00 น วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณวัดพิบูลสัณหธรรมต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมี ผู้นำชุมชนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีซึ่งพิธีอุปสมบทหมู่นี้ ทางวัดพิบูลสัณหธรรมได้ทำการจัดขึ้นเพื่อให้ชายไทยที่มีอายุครบ 20ปีบริบูรณ์ ที่มีศรัทธาอย่างมุ่งมั่นในการออกบวช และปฏิบัติธรรมได้เข้าอุปสมบท เพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดามารดา ตามประเพณีของชาวไทยพุทธ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวนทั้งสิ้น 20 รูป

สำหรับ พิธีอุปสมบทหมู่ 2567 ตามโครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2567 จัดโดย พระญาณันธร อธิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม เลขานุการเจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์ เขต 2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายในการตอบแทนบิดามารดา โดยมีสาธุชนผู้ใจบุญ และองค์กร หน่วยงาน ห้างร้าน และบริษัทต่างๆ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ แล้วภายในงานยังออกโรงทานให้ประชาชนได้เข้ามารับประทานอาหาร