HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักสีสันอีอีซี (Colors of EEC) และกิจกรรมย่อย CHACHOENGSAO CITY HALF MARATHON

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 05.45 น. ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) ในชื่อ “CHACHOENGSAO CITY HALF MARATHON” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักสีสันอีอีซี (Colors of EEC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

 

นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ โดยนางสาวฉัตรประอรได้กล่าวถึงความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
การจัดกิจกรรม “CHACHOENGSAO CITY HALF MARATHON” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยการส่งเสริมให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางและจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Destination) ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

 

เส้นทางการวิ่งในครั้งนี้เริ่มจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น วัดสมานรัตนาราม (พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข) วัดจุกเฌอ (ท้าวเวสสุวรรณ) วัดหัวสวน (โบสถ์สแตนเลส) อุทยานพระพิฆเนศ (พระพิฆเนศสำริด สมปรารถนา) และวัดโพรงอากาศ (พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร) ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา