HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดใหญ่ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จึงได้จัดให้มีการ วิ่ง ชมผีเสื้อปางสีดา”ชื่นชมธรรมชาติ” ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 19 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองผีเสื้อผืนป่าภาคตะวันออกของ จ.สระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติ” ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว โดยแบ่งเป็นการเดินวิ่งระยะทาง 5 กม. 10.5 กม. 21.5 กม. และ24.2 กม.ตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี รุ่นอายุ 30-60 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

โดยมีนักวิ่งและประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงาน “เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ” จ.สระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น สร้างภาพลักษณ์ ” การเป็นเมืองผีเสื้อ ของผืนป่าภาคตะวันออก

 

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด มีความโดดเด่นในเรื่องของผีเสื้อ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก” และมีผีเสื้อมากกว่า 500 สายพันธุ์ให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงาม ตลอดทั้งเส้นทางอีกด้วย ด้านนายสมเกียรติ คงเหลา อายุ 42 ปี ผู้ที่สามารถ คว้าถ้วยรางวัล ชนะเลิศ ในการวิ่ง รุ่น 10.5 ก กิโลเมตร กล่าวว่าตนเองมาวิ่งที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพราะชอบบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติปางสีดามาก บรรยากาศสุดยอดและอยากให้ทีมงานจัดงานแบบนี้ขึ้นอีก บ่อยๆ นอกจากนั้นยังมีนักวิ่งที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันเนื่องจาก เต็มก่อนจึงอยากฝากให้ผู้จัดงานในครั้งต่อไป ช่วยเพิ่มนักวิ่งให้มากกว่านี้หน่อย ส่วนตนเองลงไม่ทันแต่ก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ผู้เข้าแข่งขันกล่าว

 

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว