HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของเหล่าลูกเสือ เนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของเหล่าลูกเสือ เนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน กองลูกเสือ และ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

โดยในพิธีได้มีการเชิญธงลูกเสือจังหวัด เข้าสู่บริเวณพิธีจากนั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาวุโสนำลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่พิธีการสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน โดยมีมีลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมพิธีสวนสนาม และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

 

ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยปีนี้สำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามรวมทั้งยังจัดให้มีการบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือและเนตรนารี ในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยมุ่งเน้นให้นำเอากระบวนการของลูกเสือไปประยุกต์ใช้อีกทั้งยังจัดให้สถานศึกษาได้บูรณาการกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการในการเรียนการสอนลูกเสือ รวมถึงให้คำแนะนำสนับสนุนและอนุญาตให้จัดการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาลูกเสือ เนตรนารีอีกด้วย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา