HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยมีนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี และนางจิดาภา ยี่รัมย์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 42 คน และลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 355 คน รวมทั้งสิ้น 397 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือในปีนี้ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย โดยการเข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

 

 

นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนางรองพิทยาคม กล่าวตอนหนึ่งว่า “..ปีนี้เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ 72 พรรษา การประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม นอกจากเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นอกจากนี้ขอให้ลูกเสือนำคำปฏิญาณทั้ง 3 ข้อ และกฎทั้ง 10 ข้อ ไปปฏิบัติเพื่อฝึกตนเองไปสู่ความมีศรัทธา ปัญญา ความดี ความสามัคคีและมีวินัย อันเป็นสัจธรรมประจำใจของลูกเสือ..”

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เวลาประมาณ 08.10 น. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมกันที่สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม เวลา 08.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยดอกไม้ ลูกเสืออาวุโส (นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่มที่ 3) นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ประธานให้โอวาท เมื่อประธานเดินทางกลับ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์