HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ธนาคารที่ดิน ชี้แจงภารกิจกระจายการถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ธนาคารที่ดิน ชี้แจงภารกิจกระจายการถือครองที่ดิน ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. ในเขตอ.แม่จัน ด้าน “ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช” ส.ส.เขต 2 เชียงราย ชี้ภารกิจธนาคารที่ดิน ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ต้องการแก้ไขปัญหาปากท้อง ให้ประชาชน มีที่ดินทำกินในทุกครัวเรือน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจธนาคารที่ดิน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่จัน, นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.เขต 2 เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …พร้อมด้วย นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาร่วมงาน

นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.เขต 2 เชียงราย กล่าวว่า ปัญหาหลัก ๆ ของพี่น้องชาติพันธุ์ และประชาชนคนไทย คือปัญหาด้านที่ดิน เกษตรกรคนยากจน บางคนไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งธนาคารที่ดิน จะเป็นประโยชน์กับประชาชน ที่ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกัน ให้ความรู้ เป็นพี่เลี้ยง และเข้าร่วมโครงการนี้ เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาปากท้อง ในเรื่องอาชีพ และวิถีชีวิตที่จะได้ประโยชน์ นางสาวปิยะรัฐชย์ กล่าวด้วยว่า ภารกิจของธนาคารที่ดิน ตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาปากท้อง ให้ประชาชนมีที่ดินทำกินในทุกครัวเรือน ซึ่งจะตอบโจทย์รัฐบาล และอยากให้ธนาคารที่ดิน ขยายพื้นที่ไปทุกอำเภอ ของจังหวัดเชียงราย สำหรับ “ธนาคารที่ดิน” ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินเป็นการปฏิรูปที่ดินและการสร้างรายได้ภาคการเกษตร สนับสนุนความสำเร็จสู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารโลก

ทั้งนี้ ใน จ.เชียงราย ธนาคารที่ดิน มีพื้นที่ดำเนินการภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1.วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สมาชิก 63 ครอบครัว พื้นที่ 68 ไร่ 2 งาน 54.5 ตารางวา

2.วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย (เฟส 1-2) สมาชิก 60 ครอบครัว พื้นที่ 84 ไร่ 50.3 ตารางวา และ

3.วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สมาชิก 107 ครอบครัว พื้นที่ 416 ไร่ 35.6 ตารางวา

#ธนาคารที่ดิน #กระจายการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืน