HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการ มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ที่ เรือนจำกลางเมืองช้าง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567  ที่อาคารกิจกรรม เรือนจำกลางสุรินทร์ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด “โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ พร้อมคณะ ส.ส.ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ รวมทั้งปลัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

 

 

 

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางออกให้กับผู้ต้องขังที่มีปัญหาภาระหนี้สินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนปัญหาหนี้สินที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

ด้าน นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวด้วยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี โดยมีเป้าหมายหลัก ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและครอบคลุมในทุกระดับโดยเฉพาะในส่วนผู้ต้องขังในความรับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยได้ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่มีปัญหาหนี้สินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  เพื่อให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาหาทางออกจากการเป็นหนี้กองทุนฯ ของผู้ต้องขัง.

 

 

 

 

 

ทีมข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์ รายนงาน