HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาเปิดพื้นที่สันทนาการให้เยาวชนแสดงความสามารถ ส่งเสริมศักยภาพดนตรีและกีฬา

มีรายงานว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม Pattaya playground อย่างเป็นทางการ ที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ และนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมทีมเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ประธานชมรมบาสเกตบอลเมืองพัทยา คณะครูผู้ฝึกสอน และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่พัทยา เข้าร่วมในกิจกรรม

 

สำหรับโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างที่ 1-26 กรกฎาคม 2567 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ โดยเป็นกิจกรรม Pattaya playground ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันบาสเกตบอล จำนวน 2 ประเภท คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 18 ปี, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขันทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. และรอบชิงชนะเลิศสัปดาห์สุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 การประกวด Cover dance เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และการแสดงดนตรี โดยเปิดเวทีให้แสดงความสามารถทุกวันศุกร์ และจะทำการประกวดสัปดาห์สุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 การอบรมว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา ”

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้บริหารเมืองพัทยาที่ต้องการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งถือเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการสำหรับน้อง ๆ เยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาได้มีพื้นที่สาธารณะในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งด้านกีฬาแลพดนตรี การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆ แต่ละโรงเรียน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพให้น้องๆ ที่มีความสามารถทั้งทางด้านกีฬา และดนตรี ได้ก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพในการแข่งขันในระดับสากลได้ต่อไปอีกด้วย