HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิดโครงการงานวิทยาศาสตร์

เวลา 09.00 น.วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567

โดยมีนายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา “กล่าวรายงานฯ” และมีคณะผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

   

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา