HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ โดมห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ไห้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฉีดวัดซีนป้องกันโรดพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมว อย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ ทำให้เกิดการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราการเสียชีวิตจาพิษสุนัขบ้า และการจำกัดจำนวนที่เพิ่มขึ้นของสุนัขและแมวจรจัด

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี