HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกิจกรรม “รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม

วันที่ 4 ก.ค.67 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์ รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วย นายนาวี ศรีหะทัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา นายนพพงษ์ ศรีดวงคำ รองหัวหน้างานกิจกรรมฯ นายนิวัตร ศรีคำสุข ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2-3 เข้าร่วมกิจกรรม เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม “รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

 

 

 

โดยมี รอ.ชณัฐชัย เบญจาทิกุล ครูศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 12 ปราจีนบุรี (ศฝ.นศท.มทบ.12) และคณะ เป็นวิทยากร ให้ความรู้การปลุกพลังความดีที่มีในตัวของทุกคน และเป็นการแสดงพลังแห่งความดี รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการร่วมทำกิจกรรมสู่สังคมอย่างแพร่หลาย ในฐานะแกนนำการทำความดี เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้นแบบในการปลุกพลัง ความดี ที่มีอยู่ในหัวใจของแต่ละคน นำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนทุกคน ตั้งมั่นในการทำความดี มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นแกนนำในการทำความดี เพื่อให้สังคมไทย มีความร่มเย็นน่าอยู่ ทุกคนมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา มีความเอื้ออาทรต่อกัน

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา