HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ช่วยสร้างกำลังใจ เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธบาทเขานางนม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ช่วยสร้างกำลังใจ เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย และพิธีมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 28 ทุน

โดยมี น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายประธาน ภู่ธนะพิบูล นายอำเภอเกาะจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานฯโครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ เยียวยาดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเลขที่ 75/7 ม.9 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ของ นางอุษา เฟ้นดี้ อายุ 57 ปี เป็นผู้้พิการทางการเคลื่อนไหว และโรคไตเรื้อรัง ต้องรับการฟอกไต 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ดำรงชีพ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

 

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี