HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตำรวจแสนภูดาษ รับตัวผู้เสพสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัด

วันที่ 5 ก.ค.67 พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ยอดกระโหม ผกก.สภ.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พ.ต.ท.การกฤศ กาญจนสุวรรณ รอง ผกก.ป. พ.ต.ต.กฤษณศักดิ์ ไชยป้อ สวป. ร.ต.อ.เดชา ชาพู่พวง
รองสวป. และชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน สภ.แสนภูดาษ นายปิยะพงษ์ ปิติจะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายสุรเชษฐ ยะโกบี กำนัน ต.เกาะไร่ นายยุวเทพ สุริยะใส ผญบ.หมู่ 1 ต.เกาะไร่ นายศาสตรา วงศ์สวัสดิ์ อิหม่ามประจำมัสยิดอัลวะต้อนียะห์ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคีผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านคลองแขวงกลั่น หมู่ 1 ต.เกาะไร่ ร่วมทำพิธีรับตัวผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ มัสยิดอัลวะต้อนียะห์ หมู่ 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

พ.ต.อ.จิรวัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการที่แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการใช้ชุมชนบำบัด (Community Based Treatment, CBTx) เป็นการทำให้ผู้ที่ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ป่วย และเมื่อบำบัดแล้วสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้ เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ติดยาเสพติดกับชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งต่อความยั่งยืน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา