HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” จังหวัดตราด

จ.ตราด/วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นางอรัญญา ทองน้ำตะโก คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” จังหวัดตราด ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ กรมบังคับคดี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และมีนางพิชชาวีร์ ปัจฉิมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดตราด ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

นายณัฐบพงษ์ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” จังหวัดตราด ในครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจน และบูรณาการการทำงานของ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้ เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก โดยการจัดงานในครั้งนี้มีสถาบันการเงิน 8 แห่ง ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารออมสิน ธนาคาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุกดาออโต้ลิสซิ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็มดีมอเตอร์ เข้าร่วม พร้อมทั้งมีการเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานกว่า 1,413 ราย โดยเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง และลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา รวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า 36,238,752 บาท โดยลูกหนี้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับโอกาส ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวดรายเดือน งดการฟ้องดำเนินคดี และเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกัน ในส่วนชั้นบังคับคดี จะงดการยึดทรัพย์ งดการขายทอดตลาด และ จะยังไม่ถูกบังคับคดี

 

 

อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ศูนย์ การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ งานบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในจังหวัดตราด อีกด้วย