HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ (8 ก.ค. 67) ที่ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระเทพภาวนา
วชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ทหาร ตำรวจ อัยการ นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในเวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลูแล้วถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์
เวลา 10:00 น. พระครูโสภิตสุตคุณ เจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ดับเทียนชัย โดยพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา ดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และมอบขันสาครให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคาถาตักน้ำ และตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท จนถึงปริมาณคอคนโท แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท
จากนั้น ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 ส่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

สำหรับคนโท ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 นั้น ใช้บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการทำน้ำพระพุทธมนต์แล้ว โดยมีพิธีตักน้ำจากขันน้ำสาครใส่คนโท ตามจำนวนที่กำหนด (ปริมาณถึงยอดคนโท) ปิดฝาให้สนิท ลักษณะของคนโทเป็นคนโทเซรามิกทองทรงกลม พร้อมฝาปิด ซึ่งทำเป็นยอดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ 3 ชั้น ประกอบด้วย ลูกแก้วใช้ลายบัวและมีท้องไม้สูง 35 เซนติเมตร ปากกว้าง 5.7 เซนติเมตร ส่วนคอคนโทมีลูกแก้ว ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ฐานกว้าง 11.3 เซนติเมตร ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ส่วนตัวคนโทกว้าง 15 เซนติเมตร ลวดลายบัวและเส้นคิ้วลงน้ำทอง พื้นคนโทสีขาวงาช้าง สัญลักษณ์ความบริสุทธิ์อันเป็นมงคล คนโทด้านหน้าประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด ด้านล่างใต้ฐานคนโทมีตรากระทรวงมหาดไทย ขนาด 3 เซนติเมตร

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา