HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

บุกชะอำ!! พบปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีส์ อาละวาดเมืองชะอำ

จากสถานการณ์ที่พบปลาหมอคางดำ ซึ่งเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ ในแหล่งน้ำทุกประเภท ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย พบมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายจังหวัดนั้น โดยหลายหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ปัญหา และกำจัดเอเลี่ยนสปีชีส์ให้หมดไปนั้น ส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พบมากสุดที่เขต อ.บ้านแหลม อ.ท่ายาง และเขตตำต่อทะเลริมหาดชะอำ อ.ชะอำของจังหวัดเพชรบุรี
ล่าสุดวันนี้ 9 ก.ค.67 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณ สระน้ำทุ่งตะกาดพลี ที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียมาแล้ว ของบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ก่อนน้ำจะล้นสปริงเวตไหลลงสู่คลองภายในชุมชนบ้านปากคลอง พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างหนัก ทั้งในสระกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และภายในคลองของชุมชนบ้านปากคลอง นับหมื่นๆตัวที่มีสภาพโตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว

ด้านนางน้อมจิตต์ ใจเย็น อายุ58ปี แม่ค้าขายอาหารตามสั่งชาวบ้านชุมชนบ้านปากคลอง กล่าวว่า ภายในคลองน้ำกร่อยในชุมชนบ้านปากคลองแห่งนี้ เมื่อสมัยก่อนจะมีสัตว์น้ำทะเลเข้ามาหากินภายในคลองจำนวนมาก เช่น กุ้งทะเล ปูม้า ปลากะพง ปลากระบอก และปลานิล โดยชาวบ้านในชุมชนจะเอามาจับไปทำอาหาร บางส่วนก็จับนำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว แต่ 4-5 ปีหลังนี้ พบว่าสัตว์ทะเลภายในคลองได้หายไป พบแต่ปลาหมอคางดำเข้ามาอาศัยอยู่ภายในคลองเป็นจำนวนมากนับหมื่นๆตัว เข้ามากินสัตว์น้ำทะเลภายในคลองหมด ส่งผลให้ภายในคลองไม่มีสัตว์น้ำทะเลเข้ามาอาศัยและหากินอีกเลย สำหรับคลองชุมชนบ้านปากคลอง น้ำไหลมาจาก สระทุ่งตะกาดพลีกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่น้ำผ่านการบำบัดน้ำเสียมาแล้ว ไหลมาตามคลองผ่านชุมชนบ้านปากคลอง ส่งผลให้ปลาหมอคางดำมาตามน้ำก่อนมาแพร่พันธุ์ในคลอง 4-5 ปีให้หลังนี้พบว่าปลาหมอคางดำ ได้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อย่างหนัก

น.ส.มาลี เอี่ยมทรัพย์ ประมงอำเภอชะอำ ได้ให้ข้อมูลว่า ประมงอำเภอชะอำได้เร่งลงพื้นที่สอบถามผู้นำชุมชน และประมงท้องถิ่น และชาวประมงในบริเวณคลองชุมชนบ้านปากคลอง เพื่อพูดคุย หาวิธีกำจัดปลาหมอสีคางดำ  โดยได้เสนอให้ชาวประมงท้องที่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณปากคลองแล้วตีน้ำไล่เข้าอวนล้อม เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นคลองน้ำไหลลงทะเล ปลาหมอคางดำรวมกลุ่มอยู่บริเวณนั้นค่อนข้างหนาแน่น    ขอให้ประสานหาผู้รับซื้อปลานำไปทำประโยชน์ที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือหรือชุมชนต่อไป
บรรณรต จ.เพชรบุรี