HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“ศิริพันธ์” รองอธิบดีสถ. ลั่นระฆังเปิดงาน “เมืองกาญจน์วิชาการ 67”

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์วิชาการ 67”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เผยว่า การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ ด้วยศักยภาพที่พร้อมในหลายรายด้านทั้งบุคลากรและสถานที่จัดการแข่งขันฯ ตลอดจนด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ที่หลายคนจะได้เที่ยวชมในคราวเดียวกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด โดยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯทั้งสิ้น 100 แห่ง

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯทั้งสิ้น 20 กิจกรรม 107 รายการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้มีเวทีแสดงทักษะทางวิชาการตามความสามารถและศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูงยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับประเทศต่อไป
จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี