HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 10 ก.ค.67 ที่ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพุทธโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวคำรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ

 

 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และพสกนิกร ทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 133 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 150,000 บาท ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทางกระบอกฉีดยา จำนวน 1เครื่อง ในการนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮดรอลิก พร้อมเอ็กซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 100,000บาท มอบให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร ด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในนามสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จัดหามาภายใต้โครงการนี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมดังเจตนารมณ์ของโครงการต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา