HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“วุฒิพงษ์”รองผู้ว่าราชการจ.กาญจนบุรี พร้อมหลายหน่วยงานลงเยี่ยมผู้พิการ 2 พี่น้อง ใน อ.ท่ามะกา พร้อมปรับปรุงห้องน้ำให้ใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่ นายขจรศักดิ์ บุญทรัพย์ และนายบุญรอด รุ่งเรือง 2พี่น้องผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยมี นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นางพรทิพย์ แสนสุข นายก อบต.แสนตอ นายกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด

นายธัญญา ตั้งกิติกุล ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายชาญชัย นาถวรานนท์ กำนันตำบลแสนตอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และ อสม.ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ2พี่น้องบริเวณบ้านท้องพงษ์หมู่ที่6ตำบลแสนตออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ได้มาดูการปรับปรุงห้องน้ำในครั้งที่ผ่านมา ยังพบปัญหาว่าห้องน้ำยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้พิการทั้ง2พี่น้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความเหมาะสมกับผู้พิการให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้พิการทั้ง 2พีน้องทั้งสองคนและได้มอบแพ็มเพิสพร้อมทั้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องผู้พิการทั้ง 2คน

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี