HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ในรอบแรก ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2567 ที่ บริเวณศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้การต้อนรับการใช้บริการของประชาชน ใช้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ในรอบแรก ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.

โดยมีผู้สนใจจำนวนมากนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนทุกชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ที่มีการชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ นำมาเปลี่ยนได้ใหม่

ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ทุกชนิดราคา เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชํารุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดํา ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ โดยในเดือนกรกฎาคม 2567 รถรับแลกเหรียญคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) จะออกให้บริการตาม สถานที่

ดังนี้

วันที่ 10-11 กรกฎาคม ศาลาจตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา09.30-15.00 น.
วันที่ 15-16 กรกฎาคม – สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จังหวัดนครนายก เวลา 09.30-15.00 น.
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เวลา 09.30-14.30 น.
วันที่ 17-18 กรกฎาคม – ปั๊มน้ำมัน ปตท. หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 09.30-14.30 น.
วันที่ 23-24 กรกฎาคม – สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 09.30-14.30 น.
วันที่ 24-25 กรกฎาคม – ห้างโลตัส สาขาบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เวลา 09.30-14.30 น.

สําหรับการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กระตุ้น ให้ประชาชนที่เก็บเหรียญกษาปณ์ไว้นําออกมาแลกคืน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการอํานวย ความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่

ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญได้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ผู้มารับบริการจํากัดการนําเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท (เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาท แลกคืน ได้รายละไม่เกิน 12,000 บาท และชนิดราคา 25 สตางค์, 50 สตางค์ แลกคืนได้รายละไม่เกิน 2,000 บาท)

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา