HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 11 ก.ค.67 ที่บริเวรอนุสาวรีย์  พลตรีหลวง วีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์ พลเอก ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก พร้อมคณะ เข้าสักการะ วางพวงมาลา ต่อหน้าพลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน ก่อนเข้าตรวจเยี่ยมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยจุดแรกเข้าชมการสาธิตการทำปุ่ยหมักอินทรีย์ ในมณฑลทหารบกที่ 25, โครงการโคกหนองนา และโครงการทหารพันธุ์ดี รวมทั้งติดตามการขยายผล การดำเนินโครงการฯ ขยายไปในพื้นที่ใกล้เคียง ตามแนวทางการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

จากนั้น พลเอก ประยุกต์อุ่นอบ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก และคณะได้ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ของหน่วย กองพันทหารราบที่ กรมทหารราบที่ 23 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานพร้อมชมการสาธิตการจัดกลุ่มแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา  เพื่อให้ได้ไข่ปลาที่ใกล้เคียงการปรับกระชังในบ่ออนุบาล  เพื่อเพิ่มพื้นที่การอนุบาลลูกปลาการเพิ่มบ่อเลี้ยงแหนแดงกลางแจ้งการปลูกปอเทืองเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมหมั่นสังเกตุและกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดการสูญเสียของผลิต โดยมี พันเอก ภาคภูมิ นภากาศ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 , พ.ท.ณัฐพล ภูมิหมั่น ผบ.ร.23 พัน.และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์ รายงาน