HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.โคราช ต่อยอดเศรษฐกิจท้องถิ่น เตรียมผลักดัน “ตาลโตนด…โนนไทย”สู่มาตรฐาน GI

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น “ตาลโตนด…โนนไทย” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพสู่การสร้างงานสร้างรายได้จากตาลโตนดให้กับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตาลโตนด โดยมี นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ, เกษตรอำเภอ, ผอ.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 และ เกษตรกรต้นแบบ ร่วมประชุม

 

 

 

 

 

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.ได้เตรียมต่อยอดตาลโตนด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านเพาะปลูก การแปรรูปอาหารจากตาล และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จากส่วนต่างๆ ของต้นตาล รวมถึงการผลักดันตาลโตนดเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI มีการสร้างการรับรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการนำวัตถุดิบมาแปรรูป ที่สำคัญ จะมีการหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลักดันแหล่งผลิตเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะ อ.โนนไทย นอกจากตาลโตนดแล้ว ยังมีมะขามเทศที่ถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของโนนไทย สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

โครงการดังกล่าวแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับตาลโตนด ที่จัดขึ้นเมื่องช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา และครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สอง ในหลักสูตรการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นตาลโตนด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด และกิจกรรมที่สาม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์คัดแยกเมล็ดพันธุ์ ม.1 ต.สายออ อ.โนนไทย โดยทั้ง 3 กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตาลโตนด จำนวนทั้งสิ้น 50 คน.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.นครราชสีมา