ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบถุงยังชีพบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 ตามโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการและโครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเดียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมมอบ ณ ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย เปิดเผยว่า การมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดช่วยเหลือในวันนี้ ทางจังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ถุง พร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเป็นการช่วยครั้งเดียว แต่หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือเข้ามายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้เลย ซึ่งทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา หรือการดำรงชีวิตต่างๆ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่เดินทางไปที่ตำบลบ้านเชิด และตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายดังนี้
1.นายสิริทัศน์ ฐิตพัณนพงษ์ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเชิด
2.นายกิตติ วิเชียร บ้านเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 9 ต.หน้าพระธาตุ
พร้อมทั้งพูดคุยความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขระยะยาวต่อไป และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยได้ด้วยกำลังใจที่ดีต่อไป