กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเกริงกระเวีย หลังจากเกิดปัญหาน้ำแห้งจากภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามประกาศอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในน้ำตกเกริงกระเวียมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการและพักผ่อนหย่อนใจ อาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา นั้น

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม พิจารณาแล้ว เนื่องจากในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในน้ำตกเกริงกระเวียเพิ่มมากขึ้น น้ำตกมีความสวยงาม และเหมาะแก่การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนรอบอุทยานแห่งชาติเขาแหลมในภาพรวม อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยว บริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ㆍ ๓๔๕๑ 0๔๓๑ และ ๑๘ ๕๘๗๙ ๙o๔๗ หรือทาง Page Facebook

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม Khaolaem National Park

 

 

 

 น้ำตกเกริงกระเวียเป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 5 เมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม กระแสน้ำไหลลดหลั่นกันตามหินปูนเป็นชั้นๆผ่านแนวต้นไม้อันร่มรื่นที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น มีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน ปลอดภัย เด็กๆ สามารถเล่นน้ำได้ สามารถลงเล่นน้ำได้ทุกฤดูกาลแต่จะมีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน บริเวณน้ำตกมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารอยู่หลายร้าน

 สามารถแวะได้ง่าย ไม่ต้องเดินไกลเพราะอยู่ริมถนน คล้ายกับน้ำตกไทรโยคน้อย จอดรถก็ถืงตัวน้ำตกเลย เหมาะเป็นจุดพักรถ เข้าห้องน้ำ และรับประทานอาหาร น้ำตกตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ทองผาภูมิ – สังขละบุรี) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 32 – 33

 

 

 

ศุภชัย พลทิพย์  ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี รายงาน