พญาเต่าเรือน วัดสมานฯ แปดริ้ว ให้มีโชคลาภ เงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ค้าขายจะเจริญก้าวหน้า และเป็นมงคลแก่ผู้บูชา

ในเรื่องราวของ ความเชื่อ ของไทย เครื่องราง เป็นวัตถุอาคม มีหลายประเภท โดยเฉพาะสัตว์หลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์สมัยเมื่อเป็น พระโพธิสัตว์เสวยชาติต่างๆ เช่น ช้าง (พญาฉัททันต์) นกคุ่ม (ลูกนกคุ่ม) นกยูง (พญานกยูงทอง) เต่าหรือพญาเต่าเลือน อันกลายมาเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งของคนไทย แม้กระทั่ง คนจีน ก็ยังถือว่า เต่าเป็นสัตว์นำโชคลาภ และสัตว์ที่มีอายุยืนยาว

จึงไม่นิยมกินเป็นอาหาร เพราะถือว่าเป็นการบั่นทอนอายุของตนเอง มีความเชื่อ กันว่า พญาเต่าเลือน คือ พระโพธิสัตว์ ผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดจากอันตราย ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งว่า ครั้งนั้นสมเด็จพระทศพลเสวยพระชาติเป็นพญาเต่า มีร่างกายอันใหญ่โตกินแต่ใบไม้ และพลาหารต่างๆ บนยอดเขาบนเกาะร้างกลางทะเล และร่างกายของพระองค์ใหญ่เท่ากับเรือนหลังใหญ่ ๆ เรียกกันว่า เต่าเรือน

ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณ ได้สร้างวัตถุมงคลเป็นรูปพญาเต่าเรือน ด้วยเชื่อว่าจะทำให้ทำมาค้าขายดี เพราะถือว่าพญาเต่าเรือนอยู่ในชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์เคยเสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือน ได้สละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อเป็นทานแก่สัตว์ผู้ยากไร้ เกจิอาจารย์ต่างๆ ในอดีตจึงมีการสักยันต์ตามตัวและทำเครื่องรางเพื่อไว้ใช้ ด้วยเหตุที่ว่าสารพัดใช้ ตามอธิษฐาน วิเศษนักเป็นได้ทุกอย่าง เช่น ทำให้มีโชคลาภ เงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ค้าขายจะเจริญก้าวหน้า และเป็นมงคลแก่ผู้บูชายิ่งนัก นักท่องเที่ยวแวะเที่ยวชม สักการะขอพรได้ที่ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา